Birth Registration for Vietnamese

Sunday - 09/06/2019 17:29

 

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH VÀ HỘ CHIẾU VIỆT NAM CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM SINH TẠI AUSTRALIA

Trẻ em Việt Nam sinh ra tại Australia có thể được đăng ký khai sinh tại Tổng Lãnh sự quán nếu:

a. Có cha và mẹ đều là công dân Việt Nam; hoặc có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch; hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai;

b. Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia có quốc tịch nước ngoài, và cha mẹ có Văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ em đó.

 

I. KHAI SINH:

 

1. Nếu đã đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Australia – đã có Giấy khai sinh do các cơ quan của Australia cấp (chỉ thực hiện ghi chú cho trẻ sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2009), hồ sơ gồm:

– Tờ khai xin ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh (Tải tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh tại đây)

– Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị của cha/mẹ.

– Giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Australia hợp pháp như: visa Australia, hộ chiếu Australia...

– Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có).

– Giấy khai sinh do các cơ quan của Australia cấp.

– Lệ phí: Money Order hoặc Bank Cheque trả cho Vietnam Consulate in Sydney.

 

2. Nếu chưa đăng ký tại cơ quan hộ tịch của Australia:

– Tờ khai đăng kí khai sinh (Tải Tờ khai tại đây)

– Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị của cha/mẹ

– Giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Australia như visa Australia, hộ chiếu Australia

– Giấy chứng nhận kết hôn (nếu muốn có cả tên cha và mẹ trên giấy khai sinh của con).

Bản gốc Giấy chứng sinh do các cơ sở y tế của Australia cấp.

– Lệ phí: Money Order hoặc Bank Cheque trả cho Vietnam Consulate in Sydney.

– Lưu ý: Theo quy định của pháp luật, việc sinh chỉ được phép đăng ký một lần. Do đó, Giấy chứng sinh phải là bản gốc, chứng minh là đương đơn chưa đăng ký khai sinh tại Australia.

 

3. Nếu trẻ em chỉ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia có quốc tịch nước ngoài (không có Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị hoặc các giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam), hồ sơ cần có thêm: Văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con (tải mẫu văn bản tại đây). 

 

II. CẤP HỘ CHIẾU:

Cha/mẹ có thể nộp đơn đề nghị cấp hộ chiếu đồng thời với việc xin cấp giấy khai sinh cho con mới sinh. Hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam mới sinh tại Australia có giá trị dài nhất là 5 năm và ngắn nhất là 2 năm tính đến ngày trẻ em đó đủ 14 tuổi. Hồ sơ gồm:

1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu do cha/mẹ khai và kí thay, kèm 2 ảnh 4x6 cm hoặc 3 x 5 cm  (Tải Tờ khai tại đây)

2. Giấy khai sinh do Đại sứ quán hoặc các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Australia cấp (Giấy này sẽ do Tổng Lãnh sự quán cung cấp nếu đồng thời yêu cầu Khai sinh/Ghi chú khai sinh nêu trên).

3. Bản chụp hộ chiếu hộ chiếu của cha/mẹ.

4. Bản chụp giấy tờ chứng minh cha/mẹ và trẻ đang cư trú tại Australia.

 

III. NỘP HỒ SƠ VÀ NHẬN KẾT QUẢ: 

Quý vị có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Tổng Lãnh sự quán hoặc gửi qua đường bưu điện

 

IV. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

– Hồ sơ đầy đủ và không phải xác minh về quốc tịch Việt Nam của cha/mẹ, thời gian giải quyết là 3 – 5 ngày làm việc. Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần phải xác minh về quốc tịch Việt Nam của cha/mẹ, thời gian giải quyết tùy thuộc vào kết quả xác minh tại các cơ quan của thẩm quyền của Việt Nam.

– Trong các trường hợp khẩn, Tổng Lãnh sự quán có thể trả hồ sơ ngay trong ngày.

 

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney:

  • Address: Suite 205, Level 2, Edgecliff Centre, 203-233 New South Head Road, Edgecliff, NSW 2027
  • Working hours: 09.00am - 04.00pm, Monday to Friday, except NSW public holidays
  • Phone: 02 93271912 / 02 93272539 / 02 93261129 / 02 03261202
  • Fax: 02 93281653
  • Email: vnconsul@iinet.net.au
 
vietnamconsulate.org.au

Consulate General